Dopytu a trendom na trhu je permanentne prispôsobovaná ponuka služieb, ktorá zvyšuje percento spokojnosti našich klientov a umožňuje efektívnejšie využívať firemný potenciál. Do našich základných aktivít patria:

-              audítorská činnosť, ako základná činnosť našej firmy:

 

- audit účtovnej závierky (riadnej a mimoriadnej)

- audit konsolidovanej účtovnej závierky

- priebežný audit

- forézny audit  

-              vypracovanie projektov a postupu interného auditu v organizácii

-              spracovanie konsolidačných účtovných závierok

-              spracovanie finančných projektov

-              spracovanie úverových podkladov

-              overovanie účtovných závierok

-              analýza trhu a jeho jednotlivých odvetví

-              analýza a spracovanie ekonomických ukazovateľov

-              podnikateľské plány

-              obchodná poradenská činnosť

-              vyhľadávanie zahraničných investorov

-              sprostredkovanie predaja slovenských podnikov

© 2001 - 2004 Mibicon s.r.o.