História

Klienti

Služby

Spokojnosť klienta

O internetovej stránke

Viac informácií

História

Audítorské služby na Slovensku sa na základe platných zákonov začali poskytovať na začiatku 90-tych rokov. Firma MIBICON s.r.o. patrí v súčasnej dobe medzi skúsených a osvedčených poskytovateľov služieb v oblasti auditu a ekonomického a obchodného poradenstva. Firma MIBICON s.r.o. vznikla v roku 1996 transformáciou firmy Ineko s.r.o., ktorá patrila medzi prvých vôbec v bývalom Československu. V tomto čase boli audítované také spoločnosti ako Kerametal Bratislava, Omnia Bratislava, Kinex Bytča a ďalšie.

Hore   

Klienti

Dlhodobá prax firmy MIBICON s.r.o. bola overená poprednými slovenskými firmami. V súčasnosti našimi klientmi sú resp. boli:

-         PPS Detva Holding a.s., Detva

-         PPS Vesta International s.r.o., Detva

-         PPS Detva-Investex s.r.o., Detva

-         Willing Industry a.s., Krupina

-         Union poisťovacia a.s., Bratislava

-         Bramac strešné systémy a.s., Ivánka pri Nitre

-         Columbex International a.s., Bratislava

-         ZVL Skalica a.s., Skalica

-         LSA a.s., Skalica

-         IDEA a.s., Nitra

-         Credat a.s., Kolárovo

Hore   

Služby

 

Viac informácii o ponúkaných službách firmy Mibicon s.r.o. získate v časti Služby.

Hore   

Spokojnosť klienta

Jeden zo základných pilierov nášho úspechu je individuálny prístup k jednotlivým klientom. V kolektíve firmy MIBICON s.r.o. sú zastúpení kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti štatutárnych auditov, účtovníctva, ako aj daní. Dlhoročná prax a získané skúsenosti prezentované prostredníctvom našich zamestnancov dávajú základ pre maximálne uspokojenie  Vašich potrieb; naviac našou výhodou je slovenský pôvod, čo umožňuje prijateľnejšiu cenovú politiku.

Hore   

O internetovej stránke

V treťom tisícročí sa stáva Internet aj na Slovensku jedným z hlavných zdrojov informácii. Tomuto trendu sa prispôso- bila aj firma MIBICON s.r.o. vybudovaním vlastného internetového miesta. Na našej internetovej stránke však nenájdete len  kompletné informácie o našej firme, jej činnosti, ale aj tlačové správy, či knižné publikácie týkajúce sa oblastí ako audit, účtovníctvo, dane, bankovníctvo, financie či ekonomika. Tiež pre návštevníkov našej stránky sme pripravili komplexné spracovanie na tému "Audit".

Hore   

Viac informácií

Viac informácií získate na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu.

Hore   

© 2001 - 2004  Mibicon s.r.o.