Voľné pracovné pozície

" Kde Ľudia myslia a Myšlienky inšpirujú," v tejto vete je vystihnutá filozofia firmy MIBICON s.r.o. Okrem orientácie na vzťah s našimi klientmi je pre nás dôležité budovať základňu pracovníkov schopných uplatňovať svoje myšlienky  

vo svojej každodennej práci. Snažíme sa tvoriť podmienky  

v našej firme, ktoré podporujú kreativitu zamestnancov 

a efektívne využívanie ich získaných skúseností  

a vedomostí. Sme si vedomí, 

že len kolektív zložený zo silne motivovaných členov tvorí profesionálny výsledok.

 

Od úspešného kandidáta očakávame vzdelanie adekvátne ku pozícii, na ktorú kandiduje. Znalosť svetových jazykov, kde prioritu má anglický jazyk. Všeobecný prehľad, schopnosť tvoriť, inovovať, pracovať individuálne i v kolektíve, uplatňovať svoje skúsenosti i vedomosti.

Ak si myslíte, že by ste boli vhodný kandidát prezrite si ponuku "Voľné pracovné pozície."

© 2001 - 2004 Mibicon s.r.o.